ایران باستان را در کرمانشاه ببینید
کرمانشاه

 


كرمانشاه‌ یكی‌ از شهرهای‌ باستانی‌ ایران‌ است‌ و گفته‌ می‌شود كه‌ آن‌ را طهمورث‌ دیوبند، پادشاه‌ افسانه‌ای ‌پیشدادیان‌ ساخته‌ است‌ و برخی‌ نیز بنای‌ آن‌ را به‌ بهرام‌ پادشاه‌ ساسانی‌ نسبت‌ می‌دهند. در اینجا بخشی از دیدنی های باستانی کرمانشاه را به شما معرفی می کنیم.

 

طاق‌ بستان‌، كرمانشاه

طاق‌ بستان‌ یا «طاق‌ وستان‌» در سمت‌ راست‌ ورودی‌ شهر كرمانشاه‌، در شمال‌شرقی‌ این‌ شهر، مجموعه‌ای‌ از سنگ‌ نگاره‌ها و سنگ‌ نبشته‌های‌ دوره‌ ساسانی‌ است‌ كه‌ با فضای‌ مركبی‌ از كوه‌، چشمه‌ و آب‌ به‌ گردشگاهی‌ مصفا و چشم‌ اندازی‌ دل‌انگیز بدل‌ شده‌ است‌.

پس‌ از ورود به‌ مدخل‌ طاق‌ بستان‌، نخستین سنگ‌‌نگاره‌ به‌ اردشیر دوم‌ مربوط‌ است‌. اردشیر بین‌ اهورامزدا و میترا قرار گرفته‌، روی‌ خود را به‌ سوی‌ اهورامزدا برگردانده‌ و با دست‌ چپ‌ حلقه‌ مودت‌ را از وی‌ دریافت‌ می‌كند. زیر پای‌ شاه‌ و اهورامزدا دشمن‌ یا «اهریمن‌» بر زمین‌ افكنده‌ شده‌ است‌. بعد از این‌ نقش‌، طاق‌ كوچكی‌ قرار دارد كه‌ پیكره‌ شاپور دوم‌ و پسرش‌ شاپور سوم‌ بر آن‌ دیده‌ می‌شود. بالای‌ هر كدام‌ از این‌ سنگ‌ نگاره‌ها در سطوری‌ به ‌خط‌ پهلوی‌ ساسانی‌ صاحب‌ نقش‌ معرفی‌ شده‌ است‌.

کرمانشاه

در سومین‌ بخش‌ از این‌ مجموعه‌، مدخل‌ طاق‌ از بالا تاپایین‌ سنگ‌ نگاره‌ زیبایی‌ از نقش‌ فرشتگان‌ بالدار، درخت‌ زندگی‌، مجالس‌ شكار گراز در بیشه‌زار و شكار مرغان‌ و... به‌جامانده‌ است‌ كه‌ همراه‌ با نوازندگان‌، یك‌ مجلس‌ شادمانی‌ را حكایت‌ می‌كند. در پایین‌ این‌ نقش‌، سواری‌ براسب‌، زره‌ پوش‌ و مسلح‌ است‌ كه‌ برخی‌ آن‌ را «نقش‌ پیروز ساسانی‌» و برخی‌ دیگر نقش‌ خسرو پرویز می‌دانند.

 

نقش‌ گودرز دوم‌ اشكانی‌، بیستون

در جهت‌ شرقی‌ نقش‌ برجسته‌ میتریدات‌ روی‌ همان‌ صخره‌، نقش‌ یكی‌ از جانشینان‌ او یعنی‌ گودرز دوم‌ كنده‌ كاری‌ شده‌ است‌. در این‌ نقش‌ پیروزی‌ گودرز دوم‌ بر رقیبش‌ مهرداد نشان‌ داده‌ می‌شود. این‌ نقش‌ دو سوار مسلح‌ به‌ نیزه‌ را نشان‌ می‌دهد. در دست‌ فرشته‌ حلقه‌ گل‌ پیروزی‌ دیده‌ می‌شود. در پشت‌ سر گودرز نقش‌ یكی‌ از نزدیكانش‌ حكاكی‌ شده‌ است‌. كتیبه‌ای‌ به‌ خط‌ یونانی‌ قدیم‌، نام‌ این‌ دو پادشاه‌ را در برداشته‌ كه‌ امروزه‌ به‌ جز نام‌ گودرز، بقیه‌ كتیبه‌ محو شده‌است‌.

داریوش‌ در سراسر كتیبه‌، پیروزی‌ خود را خواست‌ اهورامزدا دانسته‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ تا حدی‌ كتیبه‌ رنگ‌ دینی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌

كتیبه‌ بیستون‌، بیستون

متن‌ كتیبه‌ بیستون‌ در سال‌ 522 پیش‌ از میلاد به‌ دستور افسر جوان‌ انگلیسی‌ - هنری‌ راولینسون‌ - بر دل‌ كوه‌ حجاری‌شده‌ به‌ شرح‌ جنگ‌های‌ 2.5 ساله‌ داریوش‌ و مبارزات‌ او برای‌ رسیدن‌ به‌ سلطنت‌ را تشریح‌ می‌كند.

بر گرداگرد نقوش‌ بیستون‌، كتیبه‌ای‌ به‌ سه‌ خط‌ و زبان‌ پارسی‌ باستان‌، ایلامی‌ و آكدی‌ به‌ گویش‌ بابلی‌ نو كه‌ متداول‌ آن‌ زمان‌ بود، نگاشته‌ شده‌ است‌. ترجمه‌ ایلامی‌ كتیبه‌ در سمت‌ راست‌ نقوش‌ و نسخه‌ دوم‌ آن‌ در سمت‌چپ‌ به‌ موازات‌ كتیبه‌ پارسی‌ باستان‌ و متن‌ بابلی‌ آن‌ در بالای‌ نسخه‌ دوم‌ ایلامی‌ بر سینه‌ كوه‌ كنده‌ شده‌ است‌. كتیبه‌ها و ترجمه‌های‌ تكمیلی‌ اضافی‌ نیز در اطراف‌ دیواره‌ تراشیده‌ سمت‌ راست‌ دیده‌ می‌شود. متن‌ پارسی‌باستان‌ كتیبه‌ در 44 سطر به‌ خط‌ میخی‌ زیبایی‌ بر سطحی‌ صیقل‌ خورده‌، كنده‌ شده‌ است‌. داریوش‌ هخامنشی‌ در تمام‌ كتیبه‌ها هر بند را با این‌ جمله‌ آغاز می‌كند: «داریوش‌ شاه‌ می‌گوید» تكرار و بیان ‌این‌ جمله‌ عظمت‌ و قدرتی‌ خاص‌ به‌ سبك‌ نگارش‌ كتیبه‌ داده‌ است‌. داریوش‌ در سراسر كتیبه‌، پیروزی‌ خود را خواست‌ اهورامزدا دانسته‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ تا حدی‌ كتیبه‌ رنگ‌ دینی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌.

 

نقوش‌ داریوش‌، صخره بیستون

این‌ نقوش‌ بر صخره‌ بیستون‌ به‌ صورت‌ برجسته‌ كنده‌ شده‌ است‌. چهره‌ اصلی ‌این‌ مجموعه‌، داریوش‌ است‌ كه‌ تاجی‌ كنگره‌دار بر سر دارد و پای‌ چپ‌ خود را بر سینه‌ گئومات‌ گذارده‌ است‌. پشت‌ سر او دو نفر از نگهبانان‌ مخصوص‌ ایستاده‌اند. بر بالای‌ سر داریوش‌، نقش‌ فَروَهر در پرواز است‌. فروهر در دست‌ چپ‌ حلقه‌ای‌ را كه‌ نشان‌ پادشاهی‌ است‌ به‌ داریوش‌ هدیه‌ می‌كند.

در برابر داریوش‌ 90 تن‌ از شورشگران‌كشورهای‌ تابعه‌ دست‌ بسته‌ و طناب‌ برگردن‌، ایستاده‌اند. نقش‌ داریوش‌ در كوه‌ بیستون‌، چون‌ دیگر نقوش‌ عهدهخامنشی‌، نشانه‌ای‌ از نفوذ هنر بابلی‌ و آشوری‌ در تمدن‌ هخامنشی‌ است‌.

 

فراتاش‌ (فرهاد تراش‌)، بیستون

در جهت‌ جنوب‌ حجاری‌ داریوش‌ بزرگ‌ در كوه‌ بیستون‌، دیواره‌ حجاری‌ شده‌ عظیمی‌ قرار دارد كه‌ در بین‌ مردم‌ به‌ «فراتاش‌» و «تخت‌ فرهاد» معروف‌ است‌ و گفته‌ می‌شود كه‌ در حدود هزارسال‌ بعد از داریوش‌، به‌ فرمان‌ خسرو دوم‌ ساسانی‌ در كوه‌ بیستون‌ تراشیده‌ شده‌ است‌. اهالی‌ منطقه‌ حجاری‌های ‌فوق‌ را كار فرهاد كوه‌‌كن‌ می‌دانند و معتقدند كه‌ فرهاد در عشق‌ شیرین‌ زن‌ خسرو پرویز، بدین‌ كار سنگین‌ تن‌ درداده‌ است‌.

داستان‌ شیرین‌ و فرهاد الهام‌ بخش‌ شاعران‌ زیادی‌ در این‌ مرز و بوم‌ شده‌ كه‌ از جمله‌ آن‌ می‌توان‌ به ‌مثنوی‌ عاشقانه‌ خسرو و شیرین‌ نظامی‌ گنجوی‌ اشاره‌ كرد. طول‌ دیواره‌ فراتاش‌ 180 متر است‌ و در هیچ‌ نقطه‌ای‌ از ایران‌ هیچ‌ كوهی‌ به‌ این‌ اندازه‌ تراشیده‌ نشده‌ است‌.

کرمانشاه

مجسمه هركول‌، بیستون

در حاشیه‌ جاده‌ بیستون‌ به‌ كرمانشاه‌، نقش‌ برجسته‌ مرد نیرومندی‌ پهلو داده‌ بر پوست‌شیر نمایان‌ است‌. این‌ نقش‌ برجسته‌ شخصی‌ نیرومند و عریانی‌ را نشان‌ می‌دهد كه‌ موی‌ و ریش‌ مجعددارد و بر پهلوی‌ چپ‌ روی‌ نقش‌ شیری‌ در زیر سایه‌ درختی‌ لمیده‌ است‌. در سمت‌ چپ‌ آن‌ پیاله‌ای‌ دیده ‌می‌شود. این‌ نقش‌ دست‌ راستش‌ را روی‌ پای‌ راست‌ قرار داده‌ و پای‌ چپش‌ را تكیه‌گاه‌ پای‌ دیگر كرده‌ است‌. طول‌ مجسمه‌ 147 سانتی‌ متر است‌.

در پشت‌ سر مجسمه‌، كتیبه‌ و نقوشی‌ دیده‌ می‌شود كه‌ به‌ خط‌ یونانی‌ قدیم‌ نوشته‌ شده‌ است‌. نقوش‌ كنار كتیبه‌ عبارت‌ است‌ از نقش‌ یك‌ درخت‌ كه‌ بر شاخه‌ آن‌ كمانی‌زده‌ شده‌ و دو سر آن‌ نوك‌ اردكی‌ است‌. همچنین‌ تیردانی‌ پر از تیر بر شاخه‌ درخت‌ آویخته‌ شده‌ است‌. در دو طرف ‌سكویی‌ كه‌ مجسمه‌ بر روی‌ آن‌ قرار دارد، دیوارهای‌ سنگی‌ دیده‌ می‌شود. دیوارها از سنگ‌ نتراشیده‌ چیده‌ شده‌ و با اندود گچ‌، روی‌ آن‌ را پوشانده‌اند.

 

نقش‌ میتریدات‌ اشكانی‌، بیستون

در زیر كتیبه‌ هخامنشی‌ بیستون‌، كهن‌ترین‌ نقش‌ برجسته‌ پارتی‌ كه‌ تا امروز شناخته‌ شده‌، بر جای‌ مانده‌ است‌. این‌ نقش‌ در سال‌ 100 قبل‌ از میلاد كنده‌ كاری‌ شده‌ است‌ و به‌ نظر می‌رسد كه ‌شاه‌ اشكانی‌ با انتخاب‌ این‌ مكان‌ قصد داشته‌ خود را از اعقاب‌ هخامنشی‌ قلمداد كند. این‌ نقش‌ از نظر هنری‌ فاقدهر گونه‌ حركت‌ و از لحاظ‌ تكنیك‌ كودكانه‌ است‌. نام‌ كسانی‌ كه‌ در نقش‌ دیده‌ می‌شوند به‌ خط‌ یونانی‌ نوشته‌ شده‌است‌.

 

كاروانسرای‌ بیستون‌ (شیخ‌ علیخان‌)

این‌ كاروانسرا در بیستون‌ واقع‌ شده‌ و در زمره‌ كاروانسراهای‌ چهارایوانی‌ است‌ كه‌ توسط‌ شیخ‌ علیخان‌ زنگنه‌ (والی‌ كرمانشاه‌) ساخته‌ شده‌ است‌. شكل‌ ساختمان‌ آن‌ مستطیل‌ است‌. در اطراف‌ حیاط‌ مستطیل‌ شكل‌ آن‌ 47 اطاق‌ برای‌ مسافران‌ ساخته‌ شده‌ است‌. كاروانسرا چهار برج‌ دایره‌ای‌ شكل ‌در چهار گوشه‌ و 14 اطاق‌ در طرفین‌ ورودی‌ دارد. با توجه‌ به‌ نوع‌ مصالح‌ و آجر كاری‌ بنا قدمت‌ كاروانسرا به‌ دوره‌صفوی‌ می‌رسد، ولی‌ در پی‌ بنا از سنگ‌های‌ حجاری‌ شده‌ دوره‌ ساسانیان‌ استفاده‌ شده‌ است‌. در بیستون‌ بقایای ‌كاروانسرای‌ دیگری‌ با پلان‌ متفرقه‌ به‌جا مانده‌ كه‌ به‌ دوره‌ اواخر ساسانی‌ و اوایل‌ اسلام‌ مربوط‌ است‌.

کرمانشاه

پل‌ خسرو ، بیستون

بر سر راه‌ قدیمی بیستون‌ به‌ تخت‌ شیرین‌ و سرماج‌، پایه‌های‌ عظیم‌ پلی‌ معروف‌ به‌ پل‌خسرو به‌ جا مانده‌ است‌. بنای‌ پل‌ خسرو را به‌ خسرو شاهنشاه‌ ساسانی‌ نسبت‌ می‌دهند. پل‌ خسرو تنها پلی‌ است‌كه‌ عرب‌ها از آن‌ گذشته‌ و پس‌ از عبور از تخت‌ شیرین‌ و سرماج‌ به‌ نهاوند رفته‌ و یزدگرد سوم‌ آخرین‌ شهریارساسانی‌ را در آن‌ شهر مغلوب‌ كرده‌اند. پل‌ خسرو با گذشت‌ زمان‌، آسیب‌ فراوان‌ دیده‌ است‌، به‌ طوری‌ كه‌ درروزگار صفویه‌ این‌ پل‌ غیر قابل‌ استفاده‌ بوده‌ است‌.

 

پرستشگاه‌ پارتی‌، بیستون

در شمال‌ حجاری‌ داریوش‌ در بیستون‌، آثار بنایی‌ از دوره‌ پارتی‌ باقی‌مانده‌ است‌. این‌بنا پرستشگاهی‌ است‌ كه‌ در زمان‌ اشكانیان‌ و همزمان‌ با آثار دیگر این‌ دوره‌ در بیستون‌ ساخته‌ شده‌ است‌. این ‌پرستشگاه‌ دوره‌ پارتی‌ كه‌ روبروی‌ تخته‌ سنگ‌ نقوش‌ اشكانی‌ قرار دارد، از دو صفه‌ تشكیل‌ شده‌ كه‌ بوسیله‌ 10 پله ‌بهم‌ مربوط‌ می‌شوند. این‌ پله‌ها به‌ طور نامنظم‌ تا نقش‌ ولگش‌ ادامه‌ دارد. در میان‌ صفه‌ بالایی‌، آتشدانی‌ از سنگ‌كنده‌كاری‌ شده‌ است‌. سفالینه‌هایی‌ از دوره‌ پارتی‌ در پیرامون‌ دامنه‌ كوه‌ بیستون‌ دیده‌ می‌شود.

 

بخش گردشگری تبیان


برگرفته از برترین ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه