یک جهانگرد ایرانی به شهرهای مختلف هند سفر کرده و از نی‌نوازانی که مارها را با نی خود از کیسه بیرون آورده و می‌رقصانند، میمون‌های با��‌گیر و دیگر مناظر هند تصاویری دیدنی تهیه کرده است.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 

برترین ها: یک جهانگرد ایرانی به شهرهای مختلف هند سفر کرده و از نی‌نوازانی که مارها را با نی خود از کیسه بیرون آورده و می‌رقصانند، میمون‌های باج‌گیر و دیگر مناظر هند تصاویری دیدنی تهیه کرده است.

1.    زنانی در حال انتقال سبدهای چوب سنگین در شهر دهلی.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

2.    نی‌نوازان هندی در شهر «بودگایا» با نواختن نی، مار را از کیسه بیرون آورده و می‌رقصانند.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

3.    در کشور هند از این نوع سلمانی‌های کنار خیابانی به وفور یافت می‌شود.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

4.    «میمون‌های باج‌گیر» در شهر «بودگایا». اگر کسی از این منطقه عبور کند و به میمون‌ها غذا ندهد، میمون‌ها نیز تلافی کرده و «عابر خسیس» را اذیت می‌کنند.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

5.    یک معبد قدیمی بودایی در نزدیکی شهر بمبئی. نگهبان این عبادتگاه در صحنه دیده می‌شود.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

6.    نمایی از یک خیابان شلوغ در شهر دهلی. ریشکا در این شهر وسیله حمل و نقل بسیاری از مردم است.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

7.    راهبان بودایی «بودگایا» مشغول تیراندازی با تفنگ بادی.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

8.    مادری هندی در یکی از محلات فقیرنشین شهر «بودگایا» فرزندش را با عشق در آغوش گرفته است.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

9.    طاووسی زیبا در شهر دهلی.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

10.    ریشکای برقی که سرویس مدرسه دختران دانش‌آموز در شهر دهلی است.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

11.    نمای عمومی از قسمت مسلمان‌نشین شهر دهلی.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

12.    گاوی که در شهر بنگلور هند، گاری عظیمی را می‌کشد.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

13.    نمایی از یک گاو در ساحل شهر«Gorkana»

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

14.    خودرویی مملو از جمعیت در جاده‌ای منتهی به شهر «گایا».

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

15.    یک معبد بودایی در شهر «بودگایا».

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

16.    یک بار در سال، هندوها جشنواره برگزار می‌کنند و چند گاو، واگنی چوبی را در خیابان‌ها می‌کشانند. نمایی از واگن این جشنواره در شهر Gorkana.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

17.    مردی فقیر در شهر «کلکته»

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

18.    یک مرغ‌فروش دوره گرد در شهر «کلکته»

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی

19.    محلی‌ها معتقدند بودا به مدت ۶ سال در این غار نشسته است و هیچ غذایی نخورده است. نمایی از جهانگرد که جلوی ورودی این غار مشغول مدیتیشن است.

هند سرزمین جادویی از نگاه یک جهانگرد ایرانی
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه