بخش قاقازان شرقی، 60 كيلومتري قزوين، در مسير جاده روستای آلولك-گشنه رود واقع شده است. دهانه آن رود به شمال بوده و طول آن حدود 2

بخش قاقازان شرقی، 60 كيلومتري قزوين، در مسير جاده روستای آلولك-گشنه رود واقع شده است. دهانه آن رود به شمال بوده و طول آن حدود 2 و عرض آن نيم متر است. اين غار در منطقه نسبتاً نيمه معتدل و سرد كوهستاني كه دارای درختان ارس هستند واقع شده و به نظر مي رسد محل امكان و استقرار انسانی بوده باشد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه