ماکو و ستون های بازالتی اش+فیلم. در 25 کیلومتر ماکو در کنار جاده ماکو -چالدران ذخیرگاه سنگی نادری قرار گرفته است که زمان تشکیل آن به دوره سوم زمین شناسی بر می گردد . ستون های منشوری بازالتی ماکو ، یکی از نمونه های کم نظیر جهان است که از انجماد گدازه های آتش فشانی پدید آمده است. انقباض ناشی از انجماد گدازه و نیروی کششی در سه جهت موازی با سطح گدازه و با فاصله زاویه ای 120 درجه از یکدیگر اثر می کنند. به کوشش رحیمه زرگر- بخش گردشگری تبیان. در نتیجه تاثیر این نیروها ، توده آذرین در جهت قائم به ...

ماکو و ستون های بازالتی اش+فیلم

در 25 کیلومتر ماکو  در کنار جاده ماکو -چالدران  ذخیرگاه سنگی نادری قرار گرفته است که  زمان تشکیل  آن به دوره سوم  زمین شناسی بر می گردد .ستون های منشوری بازالتی ماکو ، یکی از نمونه های کم نظیر جهان است که از انجماد گدازه های آتش فشانی پدید آمده است. انقباض ناشی از انجماد گدازه و نیروی کششی در سه جهت موازی با سطح گدازه و با فاصله زاویه ای 120 درجه از یکدیگر اثر می کنند.

به کوشش رحیمه زرگر- بخش گردشگری تبیان
ماکو و ستون های بازالتی اش

در نتیجه تاثیر این نیروها ، توده آذرین در جهت قائم به ستون های شش گوش مستقیم تبدیل می گردد و معمولا ردیف منشورهای عمیق تر ، منظم تر از ردیف منشورهای بالای گدازه است.
ذخیرگاه سنگ های منشوری بازالتی ازکانون های مهم  ژئوتوریسم یا گردشگری زمین شناسی  در کشورمان است.  مراحل  قانونی برای ثبت این مکان در فهرست آثار طبیعی ملی کشور در حال اجراست .

 

ستون های بازالتی ماکو

  • ستون های بازالتی ماکو


  • منابع:ژئوتوریسم،ستونهای آسمانی،شبکه ما

    کلمات کلیدی :
    نظرات بییندگان :

    بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

    مشاهده سایت نشونه