26 اردیبهشت روز گلونی. قوم لُر(کاسیت ها) حدود هشت هزار سال پیش به عنوان یکی از قدیمی ترین اقوام در ایران زندگی می کردند. بی شک گُلوَنی یکی از رکن های اصلی پوشش یک زن لُر است. به کوشش محسن سعادتی- بخش گردشگری تبیان. زنان لُر در زمان گذشته کَت و گُلوَنی را با هم می پوشیدند به طوری که "کَت" را جدا زیر "گُلوَنی" می بستند تا موهای سر به خوبی پوشیده و مهار شوند. اصل پوشش زنان لُر "کَت" بود و "گُلوَنی" به عنوان یک زینت و مکمل بر روی آن بسته می شد. " گُلوَنی" نقوش رنگی تری نسبت به کَت دارد و زنان ...

26 اردیبهشت روز گلونی

قوم لُر(کاسیت ها) حدود هشت هزار سال پیش به عنوان یکی از قدیمی ترین اقوام در ایران زندگی می کردند. بی شک گُلوَنی یکی از رکن های اصلی پوشش یک زن لُر است.

به کوشش محسن سعادتی- بخش گردشگری تبیان
گُلوَنی، کَت، لرستان.

زنان لُر در زمان گذشته کَت و گُلوَنی را با هم می پوشیدند به  طوری که  "کَت" را جدا زیر "گُلوَنی" می بستند تا موهای سر به خوبی پوشیده و مهار شوند.
اصل پوشش زنان لُر "کَت" بود و "گُلوَنی" به عنوان یک زینت و مکمل بر روی آن بسته می شد. " گُلوَنی"  نقوش رنگی تری نسبت به کَت دارد و زنان لُر برای زیبایی همیشه آن را بلندتر از کَت می پوشیدند.
در گذشته مدل پوشیدن کَت ثابت بود و همه یک طور می بستند اما بستن گُلوَنی بر روی سر با توجه به مراسم َهای خاص متفاوت بود. گُلوَنی آداب ویژه خودش را داشته و مدلِ بستن آن با توجه به نوع مراسمی بوده که زن لُر به آن وارد می شده است.

گُلوَنی، کَت، لرستان.

بستن گُلوَنی زنان لرستان در مراسم هایی مانند عروسی، عزاداری، کار و کدخدامنشی فرق داشته و هرکدام یک مدل روی سربسته می شد. متفاوت بودنِ بستن گُلوَنی در مراسم َهای مختلف به خاطر نوع گره، نقوش، قاب کمتر یا بیشتر، کوتاه و بلندی سربند یا همان گُلوَنی در پشت سر بود.
هر ساله در مناطق لرنشین کشور در 26 اردیبهشت ماه جشن گلونی برگزار می شود.منابع: یافته نیوز، میرملاس خبر، تسنیم نیوز، قطره


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه