استان مرکزی

بیابان‌های ایران در استان یزد

بیابان‌های ایران در استان یزد یکی از زیباترین منظره‌های اکوتوریستی دنیا به شمار می آیند. تپه‌های ماسه‌ای یکی از فرآیند‌های مناطق بیابانی است که در اطراف شهر یزد با مساحتی در حدود ‌‌30 هزار هکتار گسترش یافته است. سن تپه‌های ماسه‌ای اطراف شهر یزد کم تر از ‌‌2 هزار سال برآورده شده که ریشه در تاریخ فعالیت‌های انسانی و به طور کلی بیابان زدایی انسان ساز داشته و حاصل استفاده‌ی بی‌رویه از گیاهان توسط جوامع گذشته است. عمده‌ترین‌ و شاید تنها کانون‌های‌ طبیعی‌ و دیدنی‌ استان یزد، دامنه‌های‌ شیرکوه‌ اعم‌ از پیش کوه‌، میان کوه‌ و پشت کوه ‌است‌. دره‌های‌

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه