استان کهکیلویه وبویراحمد

استان کهکیلویه و بویر احمد

درباره استان کهگیلویه و بویر احمد. توضیح عکس : تصویر بالا طبیعت زیبای یاسوج ، مرکز استان کهکیلویه و بویر احمد را نشان می دهد. استان. کهگیلویه و بویر احمد که در جنوب غربی ایران قرار گرفته است یکی از استانهای زیبای. کشور می باشد که به سرزمین چهار فصل شهرت یافته است. این استان بین مدارهای 29. درجه و 52 دقیقه و 31 درجه و 26 دقیقه شمالی در نصف النهارهای 49 درجه و 55 دقیقه. و 51 درجه و 53 دقیقه شرقی قرار دارد. کهگیلویه و بویر احمد از شمال با چهار محال. بختیاری، از شمال شرق با استان اصفهان، از شرق با استان فارس، از غرب با استان. خوزستان و از جنوب با

ادامه مطلب ...
ضرب المثل

اگر صلاح وسرپرستی خانه بدست زن بیفتد موی بز را در سرمای زمستان می چیند. مال خود را بپایید وهمسایه خود را دزد مکنید. گرگ قیمت میشی را که دزدیده نمی داند. راه دور توشه زیاد می خواهد. کم بخور همیشه بخور. سرب سنگین است وباد آورده را باد می برد. کار با عجله پیش نمی رود. کاری که از روی رضا ورغبت انجام نمی گیرد اشکلات زیاد دارد. وقتی میشی نباشد بز خواجه کمال است. جنگ و دعوای فصل کاشت بهتر از صلح موقع برداشت است. هر کس منتظر کاسه غذای همسایه ماند گرسنه می خوابد. کاه مال خودت نبود، کاهدان مال خودت بود. نا آبادی اینجاست، اره هم توی این درخت است. خرما در

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه