جاذبه های طبیعی

کوه های مهم استان یزد

در سطح استان یزد، دو رشته کوه متمایز از هم وجود دارد. یکی در بخشی از کوه هایی است که در جهت شمال باختری - جنوب خاوری از مرکز ایران عبور می کنند و به کوه های مرکزی ایران معروف هستند و دومی شامل رشته کوه هایی است که در مناطق مرکزی، شمالی و خاوری استان قرار دارند. کوه های مهم استان یزد شیرکوه و کوه های خرانق هستند. در قسمت خاوری یزد یعنی در نواحی نواحی خور و بیابانک، جندق و رباط پشت بادام، نیز کوه هایی وجود دارند که بلندی آن ها از کوه های دیگر کم تر است. غارها دارای طبیعت بسیار زیبایی هستند، به همین دلیل همواره یکی از مراکز جلب جهانگردان، پژوهش

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه