ضرب المثل ها

ضرب المثل های اصفهان

تو این پست قصد دارم به چندتا از ضرب المثل های اصفهان اشاره کنم. 1. پاش رو مار باشِد ، ور نیمیدارِد : از تنبلی هیچ کاری انجام نمیدهد!2. بِچه بازی در نیار : کار بدون فکر انجام نده!3. مثی چوری شدِس : خیلی ضعیف و لاغر شده !4. طاقچه بالا گُذاشتِس : خیلی خودش را گرفته!5. قِسمِت ، قِسمِت جنبون میخواد : علاوه بر قسمت ، یک نفر باید دنبال قسمت را بگیرد!6. تبی تند زود عرقِش میچاد : تند نرو، خسته میشی!7. اصفانیا یه سَت مهمونی میرن ، پنج سَت خدافِظی میکونند (اینم که دیگه کاملا واضحه و قابل لمس!!!)8. پابِرَنه نَپـِر تو حرفم : دخالت بیجا نکن!9. مِز ِه دَنِشا

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه